mask
top image

מדריך חיבור ראוטר

בזמן התקנת הסיבים האופטיים בביתכם, יחברו הטכנאים את הראוטר בשבילכם.
אם מסיבה כלשהי הייתם צריכים להזיז את הראוטר, הכנו מדריך שיעזור לכם לחבר חזרה את הראוטר.

בשלב הראשון, נחבר את הראוטר לחשמל.

נחבר את כבל החשמל (הכבל השחור עם תקע החשמל בסופו) לשקע החשמל בקיר, ומהצד השני לכניסה הימנית ביותר בגב הראוטר (מעל הכיתוב POWER).


כעת הביטו בחלקו העליון של הראוטר על נורת ה-POWER (השמאלית ביותר) וודאו שהיא דולקת בירוק.

בשלב השני, נחבר בעדינות רבה את הסיב האופטי (הכבל הצהוב עם הקצוות הירוקים) לשקע הנמצא בתחתית הראוטר (מתחת המדבקה) כאשר הבליטה פונה החוצה.

כעת חברו את הקצה השני של הסיב לשקע הייעודי בקיר.
תוכלו לסדר את הסיב בתעלה שבתחתית הראוטר, אך שימו לב לא לקפל או למתוח את הסיב.

ככלל – אנו ממליצים להימנע מנגיעה או שינוי בסיב.

כעת, וודאו שנורות PON ו-INTERNET מאירות בירוק.

אם נורת LOS מאירה באדום מהבהב, משמע שהסיב לא מחובר כראוי או שנקרע.

וודאו כי נורות ה-WIFI מאירות בירוק (2.4G, 5G), במידה ולא, לחצו על כפתור WIFI בצידו הימני של הראוטר.

אם יש לכם מכשירים המחוברים בכבל רשת לראוטר, חברו אותם לאחת מכניסות ה-LAN הצהובות שבגב המכשיר. וודאו כי הנורה התואמת (1-4) מאירה בירוק.

אם יש לכם מכשירים המחוברים בכבל רשת לראוטר, חברו אותם לאחת מכניסות ה-LAN הצהובות שבגב המכשיר. וודאו כי הנורה התואמת (1-4) מאירה בירוק.

לא הסתדרתם? לא נורא!

פנו אלינו בשיחת טלפון למספר 077-470-7900 או שלחו הודעת WhatsApp ונשמח לסייע לכם!


מדריך הגדרת WIFI

בדיקת מהירות

בדיקת כתובת IP

חזרה לשירות ותמיכה