mask
top image

רישום – טאבו – ומושגים אחרים …

רישום המקרקעין , הזכויות , הגבולות ודברים אחרים חייבים להיות מסודרים בתוך מסגרת סטטוטורית המוגדרת בהתאם לחוק – והדבר מהווה מקור מידע שאנשים ורשויות אמורים לסמוך עליו …

לשם כך הוקמו גופים כדוגמת : המרשם ואשר מכיל מידע על המקרקעין .

 

הגוף מסודר על ידי לשכות רישום מקרקעין ברחבי הארץ כאשר כל אחת מהן אחראית על שטח שיפוט אחר – הערים בהן נמצאות הלשכות הן :

 

  • ירושלים .
  • ת"א .
  • חיפה .
  • באר שבע .
  • חולון .
  • נתניה .
  • נצרת .
  • פתח תקווה .
  • רחובות . עמ' 206
שתף עם חברים שנגיע בהקדם גם אליך: